Nätverksorienterade utbildningar

Nätverksarbete har en självklar plats inom 2000-talets människovårdande verksamheter. Nätverkskompaniet erbjuder en unik kombination av nätverksmetoder och nätverksutbildningar. Alla våra utbildningar grundar sig på egen praktisk erfarenhet av nätverksarbete sedan slutet av 80 – talet. Arbetssättet bjuder in till delaktighet, dialog och samarbete.

  • Nätverksledarutbildning
  • Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk
  • Utbildning i att leda SIP och SIG möten
  • Fördjupningsdagar och inspiration för nätverksledare

Nätverksledarutbildning

För aktuella startdatum, se första sidan eller hör av dig till Maria M Källberg. 

Huvudbok: Andra upplagan av Nätverkskompaniets bok ”Engagerande nätverksmöte”

Boken går att köpa via Studentlitteratur för 270 kr. http://studentlitteratur.se

Upptäck möjligheternas möten och påbörja ett utvecklingsarbete på din arbetsplats.

Läs mer

Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt

Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk. En grundutbildning kan variera mellan 2 till 6 dagar allt beroende på deltagarnas förkunskaper, gruppstorlek och uppdragsgivarens mål med utbildningen.

Läs mer

Utbildning i att leda SIP/SIG möten

Nätverkskompaniet har 25 år erfarenhet av nätverksmöten. Vi erbjuder nu en 3 dagars utbildning med fokus på hur man skapar goda möten som understödjer samordning och samarbete.

Lokal: Stora gatan 44 Västerås

Anmälan och information 021-800 400 Barbro Tenerz
barbro@natverkskompaniet.se

Samordnad Individuell Plan Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen 7§ SoL och i Hälso- och sjukvårdslagen 3f HSL en bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta samordnad individuella plan.

Läs mer

Fördjupning och Inspirationsdagar

”Nya möten på Lagersberg”

Vi har ännu inget nytt datum för nya möten och viktiga samtal vid Mälarens strand i Lagersberg. Ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade, så ser vi hur stort intresset är och kan därefter vi boka in en tid. Sedan 2014 har Nätverkskompaniet erbjudit internat med fördjupning och erfarenhetsutbyte för mer erfarna nätverkslag i ett mindre sammanhang. Huvudfokus ligger på oss själva, våra personligheter, stil och uttryck som människor och nätverksledare.

Läs mer