Handledning

Nätverkskompaniet handledare är handledarutbildade med en lång och bred erfarenhet av olika former av handledning inom kommun, landsting, kriminalvård och privata alternativ sedan tidigt 1990 – tal.

Nätverkskompaniet tar även emot konsultationsuppdrag, d v s vägledning kring en avgränsad fråga vid ett eller något enstaka tillfälle.

Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Vi ser handledning som ett verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll och ett forum för andrum och reflektion. Handledning möjliggör ett delande av erfarenheter, upplevelser och tankar med en eller flera personer. Vår uppgift som handledare är att tillhandahålla ramar och struktur för handledningen och att bistå med kunskap, erfarenhet och tankar som är till nytta för handledningsprocessen.
Handledning pågår ofta under en längre period med 1 – 2 tillfällen per/månad.

Exempel på några av de verksamhetsområden som våra handledare har erfarenhet av:
  • Socialtjänst/IFO:s samtliga verksamhetsområden samt LSS och bistånd
  • Socialpsykiatri
  • Kriminalvård
  • Skola
  • Sysselsättning och arbetsmarknad
  • Chefshandledning

Nätverkskompaniet handledare ingår även i ett större nätverk av handledare med olika former av kompetens och erfarenhet.

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.