Nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in betydelsefulla personer från sitt eget nätverk. Ett nätverksmöte kan variera i storlek från några få personer till flera.  Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd. 

Några centrala tankar kring nätverk och nätverksmöten
Vårt samhälle är i hög grad uppbyggt på mänskliga relationer. Vi ingår alla i ett sammanhang bestående av de människor som finns runt omkring oss så som familj, anhöriga, vänner, arbetskamrater, klasskamrater, grannar och yrkeshjälpare. När någon har bekymmer är det vanligt att det är fler som blir berörda. Våra relationer och tillgång till stöd har betydelse för våra liv och vårt välmående. Där relationer med andra människor kan ge trygghet och skapa stabilitet i livet. Alla människor kan drabbas av kriser och perioder i livet då man behöver extra mycket förståelse, stöd och hjälp.  Nätverket kring en människa kan utgöra en ovärderlig resurs för förändring och nätverksmötet syftar till att tillvarata dessa möjligheter.

När man kan ha nätverksmöte

Det finns en mängd olika situationer då det är klokt att samla sitt nätverk. Som t.ex:

  • När ett barn, ungdom, vuxen eller familj har en svår situation och behöver förståelse och stöd av privat och professionellt nätverk.
  • När privat och professionellt nätverk behöver förbättra samarbetet, dela information, idéer och tankar.
  • När det finns många olika åsikter och tankar i nätverket och de inblandade behöver mötas för att söka finna en gemensam väg framåt- klargöra vem som gör vad.
  • När socialtjänsten ska göra en utredning.
  • När det finns behov av att sammakalla till en SIP- Samordnat Individuell Plan
Hur går det till

Ring eller mejla oss om en tid
Du kan höra av dig direkt till Nätverkskompaniet för att boka en tid för ett förmöte alternativt  t.ex. föreslår att din socialsekreterare som kontaktar oss. Du kan även ge någon i ditt nätverk i uppdrag att boka en tid för dig. Vårt mål är att erbjuda en tid för ett förmöte inom två veckor. Vid förmötet får man träffa Nätverkskompaniet och få information för att kunna ta ställning till om man vill gå vidare med att bjuda in till ett nätverksmöte.

Förberedelser och inbjudan
Utifrån förmötet och de önskemål som har kommit fram skriver vi en inbjudan och skickar ut till alla som du önskar att bjuda in. I den berättar vi lite kort om vad ett nätverksmöte är, vilka frågor som är viktiga för mötet, vilka som är inbjudna samt tidpunkt och plats för mötet. Inbjudan godkänns av den som bjuder in innan den skickas ut till andra.

Nätverksmötet – Hur går det till?
Precis som alla människor är olika och unika är inget nätverksmöte det andra likt. Därför är det svårt att beskriva hur just ditt möte kommer att bli. Men det finns några gemensamma nämnare:

  • Nätverksmötet leds av nätverksledare med utbildning och stor erfarenhet av att leda nätverksmöten.
  • Vi avsätter ordentligt med tid , mellan 2-3 timmar.
  • Mötet kan hållas i våra lokaler på Slottsgatan 4 i Västerås eller i er kommun om ni inte bor i Västerås.

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.