Vilka är vi

Nätverkskompaniets delägare är Maria Moody Källberg och Barbro Tenerz. Vi är socionomer/legitimerade psykoterapeuter och handledarutbildade med lång och bred erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete inom kommunal verksamhet, skola, kriminalvård samt barn och vuxenpsykiatrin.

Från år 2010 är vi verksamma i privat regi vid Nätverkskompaniet. Vi arbetar med nätverksmöten, systemisk terapi, individuella samtal, handledning, grupputveckling, coaching och personlig utveckling.

Nätverkskompaniet är ett etablerat utbildningsföretag sedan i början av 90 – talet och har lång erfarenhet av handledning till personalgrupper och chefer.

 

 

Barbro Tenerz

Barbro är socionom, legitimerad psykoterapeut samt handledarutbildad

Läs mer

Maria Moody Källberg

Maria är socionom och leg. psykoterapeut samt handledarutbildad

Läs mer