Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt

Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk. En grundutbildning kan variera mellan 2 till 6 dagar allt beroende på deltagarnas förkunskaper, gruppstorlek och uppdragsgivarens mål med utbildningen.

Innehåll och upplägg bestäms tillsammans med uppdragsgivaren utifrån antalet dagar, deltagarnas profession, förkunskaper och annat av vikt. Uppdragsgivarens mål och syfte med utbildningssatsningen är vägledande.

De flesta grundutbildningar vi utför är arbetsplatsbaserade och hålls på den ort där verksamheten finns. Uppdragsgivaren tillhandahåller lämplig utbildningslokal.

Vanligt förekommande utbildningsinnehåll:

  • Nätverksteori och socialekologiska utgångspunkter
  • Nätverkets betydelse för den psykiska och fysiska hälsan
  • Erfarenheter och forskning inom området
  • Nätverkskartans och dess olika användningsområden
  • Samarbete som en framgångsfaktor i förändringsarbete
  • Olika former av nätverksmöten -SIP – möten
  • Nätverkssamtal – utvidgade samtal/möten
  • Nätverksutredningar – en arbetsmetod i utredningar rörande barn, ungdomar och vuxna)
  • Strategier för fortsatt metodutveckling på sin arbetsplats

Arbetssätt: Föreläsningar varvas med övningar och gruppdiskussioner. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med hemuppgifter i sin arbetspraktik.

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.

Länk till kursmaterial