Nätverksledarutbildning

För aktuella startdatum, se första sidan eller hör av dig till Maria M Källberg. 

Huvudbok: Andra upplagan av Nätverkskompaniets bok ”Engagerande nätverksmöte”

Boken går att köpa via Studentlitteratur för 270 kr. http://studentlitteratur.se

Upptäck möjligheternas möten och påbörja ett utvecklingsarbete på din arbetsplats.

Nätverksledarutbildning – utbildning i att förbereda och leda nätverksmöten

Intresset för ett nätverksorienterat arbetssätt och olika former av nätverksmöten kring barn, ungdomar och vuxna är sedan många år ett etablerat arbetssätt i många kommuner och verksamheter. Under de senaste åren har vi konstaterat ett ökat intresse för nätverksmöten.

Det finns gott om forskning som visar på betydelsen av socialt stöd/nätverk för välbefinnande och återhämtning. De senaste åren har flera viktiga instanser så som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling m.fl. har lyft fram samverkan mellan och inom det privata och det professionella nätverket som en viktig framgångsfaktor i förändringsarbete. I socialstyrelsen nationella riktlinjer uppmärksammas nätverkets betydelse vid missbruk och beroende.

Vår första nätverksledarutbildningen hölls år 2001 och i dag har 40 utbildningar genomförts med över 300 nätverkslag verksamma i olika delar av landet.

Utbildningen startar då det finns tillräckligt många anmälda, de senaste åren har vi genomfört två utbildningar per år där en startar under hösten och den andra vårterminen.

Utbildningens mål
Att deltagarna får grundläggande kunskaper i

  • att förbereda och leda olika former av nätverksmöten
  • att ge en stabil grund i att förstå processer i mötet mellan människor
  • att kunna matcha mötesformer med den aktuella situationen.

Deltagarna arbetar med att få en ökad förståelse för de olika personligheter och ledarstilar som finns inom respektive nätverkslag. Under utbildningen påbörjar deltagarna arbetet med att leda möten på sin arbetsplats.

Omfattning
10 dagar á 2 dagar per tillfällen —

Plats
Nätverkskompaniets lokaler centralt i Västerås

Förfrågningar och information om utbildningsbeskrivning och när nästa utbildning startar kontakta

Maria Moody-Källberg, Tfn: 021 – 800 400 eller 070 – 513 37 14
maria.k@natverkskompaniet.se

Referenter
De senaste åren har vi utbildat och handlett många nätverkslag runt om i Sverige både i mindre och större kommuner. Hör av dig så hjälper vi dig gärna att få kontakt med någon av de nätverkslag som gått vår utbildning.

Länk till kursmaterial 1
Länk till kursmaterial 2
Länk till kursmaterial 3