Grupputveckling

En verksamhet, företag eller arbetsgrupp består av människor som samspelar med varandra där samspelets kärna består av kommunikation, d v s hur man pratar och förhåller sig till varandra i olika situationer. Det finns situationer då en verksamhet kan ha nytta av att ta in stöd av någon professionell utifrån. Nätverkskompaniet erbjuda olika former av konsultativt verksamhetsstöd och grupputveckling. 

Exempel på olika former av verksamhetsstöd:

  • att utveckla visioner och mål för verksamheten
  • att finna metoder för att nå målen
  • att prata om viktiga frågor/teman
  • att hantera konflikter, kommunikations – och samarbetsproblem
  • att ta till vara och utveckla arbetsgruppens resurser och potential

Upplägg anpassas efter verksamhetens och gruppens behov och önskemål.
Nätverkskompaniet erbjuder olika verktyg som för processen framåt.

 

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.