Välkommen till Nätverkskompaniet

Vi är två socionomer, en är legitimerade psykoterapeut och handledarutbildad och en är familjeterapeut och handledare i psykosocialt arbete. Vi har lång och bred erfarenhet av olika former av samtal och möten inom psykosocialt förändringsarbete, med familjer, grupper, par, enskilda och yrkesverksamma. I verksamheten har vi också fler legitimerade psykoterapeuter, socionomer, handledare och en legitimerad psykolog.

Nästa Nätverksledarutbildning startar i augusti 2024. Ännu finns platser kvar! PM Maria för info

Det stora intresset för nätverksinterventioner och nätverksmöten håller i sig! Under våren pågår Nätverksledarutbildning nummer 51! Höstens Nätverksledarutbildning, nr 52 i ordningen, startar den 26+27 augusti 2024 och går i mål i januari 2025. Platserna fylls på allt eftersom. Av flera skäl håller vi fast med mindre utbildningsgrupper, á 14-16 deltagare.  För mer information hör […]

Visa mer

Nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in betydelsefulla personer från sitt eget nätverk. Ett nätverksmöte kan variera i storlek från några få personer till flera.  Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd. 

Läs mer

Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen erbjuder olika former av samtal eller terapi. Vi vänder oss till enskilda, par och familjer. Utgångspunkten för alla uppdrag är att vi tillsammans med uppdragsgivaren undersöker behov, frågeställningar, mål och framtidsvisioner, vilket lägger grunden för den fortsatta kontakten.

Läs mer

Utbildning

Nätverkskompaniet är ett etablerat utbildningsföretag sedan början av 90 – talet. De utbildningar vi erbjuder grundar sig på vår egen erfarenhet av systemiskt relationellt arbete med vuxna, barn, ungdomar, par, familjer och nätverk.
Nätverkskompaniet erbjuder följande utbildningar:

  • Nätverksorienterade utbildningar exempelvis vår Nätverksledarutbildning
  • Systemteoretiska utbildningar
  • Tillämpad integrativ terapiutbildning (Systemiskt perspektiv och KBT)
  • God möteskultur och dialogiska samtal

Läs mer

Handledning

Nätverkskompaniet handledare är handledarutbildade med en lång och bred erfarenhet av olika former av handledning inom kommun, landsting, kriminalvård och privata alternativ sedan tidigt 1990 – tal.

Nätverkskompaniet tar även emot konsultationsuppdrag, d v s vägledning kring en avgränsad fråga vid ett eller något enstaka tillfälle.

Läs mer

Grupputveckling

En verksamhet, företag eller arbetsgrupp består av människor som samspelar med varandra där samspelets kärna består av kommunikation, d v s hur man pratar och förhåller sig till varandra i olika situationer. Det finns situationer då en verksamhet kan ha nytta av att ta in stöd av någon professionell utifrån. Nätverkskompaniet erbjuda olika former av konsultativt verksamhetsstöd och grupputveckling. 

Läs mer