Välkommen till Nätverkskompaniet

Vi är samtliga socionomer/legitimerade psykoterapeuter och handledarutbildade med lång och bred erfarenhet av olika former av samtal och möten inom psykosocialt förändringsarbete.

Läs mer om våra tjänster

Nätverksledarutbildning startar den 31 aug -1 sept 2020

TILL VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS! INFORMATION CORONAPANDEMIN & COVID 19 Vi har tagit beslut om att fortsätta med verksamhet ”som vanligt” d v s handledning, utbildning och klient – patientkontakter. Vi erbjuder även Skype handledning i samråd med beställare. De försiktighetsåtgärder Nätverkskompaniet vidtagit är: Vår personal samt övriga hyresgäster kommer inte till arbetet – vistas […]

Visa mer

Nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in betydelsefulla personer från sitt eget nätverk. Ett nätverksmöte kan variera i storlek från några få personer till flera.  Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd. 

Läs mer

Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen erbjuder olika former av samtal eller terapi. Vi vänder oss till enskilda, par och familjer. Utgångspunkten för alla uppdrag är att vi tillsammans med uppdragsgivaren undersöker behov, frågeställningar, mål och framtidsvisioner, vilket lägger grunden för den fortsatta kontakten.

Läs mer

Utbildning

Nätverkskompaniet är ett etablerat utbildningsföretag sedan början av 90 – talet. De utbildningar vi erbjuder grundar sig på vår egen erfarenhet av systemiskt relationellt arbete med vuxna, barn, ungdomar, par, familjer och nätverk.
Nätverkskompaniet erbjuder följande utbildningar:

  • Nätverksorienterade utbildningar exempelvis vår Nätverksledarutbildning
  • Systemteoretiska utbildningar
  • Tillämpad integrativ terapiutbildning (Systemiskt perspektiv och KBT)
  • God möteskultur och dialogiska samtal 

Läs mer

Handledning

Nätverkskompaniet handledare är handledarutbildade med en lång och bred erfarenhet av olika former av handledning inom kommun, landsting, kriminalvård och privata alternativ sedan tidigt 1990 – tal.

Nätverkskompaniet tar även emot konsultationsuppdrag, d v s vägledning kring en avgränsad fråga vid ett eller något enstaka tillfälle.

Läs mer

Personlig utveckling

Personlig utveckling och chefsstöd
Nätverkskompaniet vänder sig till dig som behöver en samtalspartners i viktiga frågor som rör dig själv, ditt liv och framtid.
Nätverkskompaniet erbjuder också stöd till ledare och chefer inom olika sektorer. Vi erbjuder dig ett forum där du som ledare och människa kan reflektera kring dig själv, dina roller och utvecklingsområden. 

Läs mer

Grupputveckling

En verksamhet, företag eller arbetsgrupp består av människor som samspelar med varandra där samspelets kärna består av kommunikation, d v s hur man pratar och förhåller sig till varandra i olika situationer. Det finns situationer då en verksamhet kan ha nytta av att ta in stöd av någon professionell utifrån. Nätverkskompaniet erbjuda olika former av konsultativt verksamhetsstöd och grupputveckling. 

Läs mer