Hur vi arbetar

Vår strävan är att möten och samtal ska upplevas trygga och vara till stöd för en positiv förändring. I vårt arbete utgår vi från metoder som uppmuntrar engagemang och samarbete. Våra ledstjärnor är att de som möter oss ska bli mottagna med

  • Öppenhet
  • Respekt
  • Delaktighet
  • Kompetens
  • Empati
  • Acceptans

Kvalitetsarbete

Några centrala tankar kring kvalitetsarbete

Nätverkskompaniets kvalitetsarbete syftar till att säkerställa ett gott mottagande med hög kvalitet för de tjänster vi erbjuder till enskilda och verksamheter. Kvalitetsarbetet innefattar även att Nätverkskompaniet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter.

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Vi har sekretess och tystnadsplikt i vårt arbete.
För legitimerade psykoterapeuter gäller tystnadsplikt. Det innebär i korthet följande:

Alla inom hälso- och sjukvården, såväl i offentlig som i privat verksamhet, är skyldiga att iaktta tystnadsplikt. De uppgifter som rör personliga förhållanden är skyddade av sekretessen och får inte lämnas ut till någon annan. Det gäller även till andra myndigheter. ” Rapporteringsskyldighet föreligger till socialtjänsten, s k anmälningsskyldighet – när barn far illa. Eller då brott påtalas som riskerar ett straffvärde av två år eller mer.

Vem kan vända sig till Nätverkskompaniet?

När det handlar om någon form av samtal eller terapi kan du höra av dig direkt till oss via telefon eller e-post. Nätverkskompaniet tar även emot enskilda med möjlighet till samtal via sitt försäkringsbolag.

Nätverkskompaniet har inte några särskilda telefontider, vi har alltid för avsikt att höra av oss så snart vi kan till dig.

För tjänsten nätverksmöte och samtal/föräldrastöd är det möjligt att ansöka om ett biståndsbeslut från socialtjänstens myndighetskontor alternativt kontaktar du oss själv per telefon eller e-post. Du kan även ge någon i ditt nätverk i uppdrag att höra av sig till oss.

Vid frågor hör av Er vidare.