Utbildning

Nätverkskompaniet är ett etablerat utbildningsföretag sedan början av 90 – talet. De utbildningar vi erbjuder grundar sig på vår egen erfarenhet av systemiskt relationellt arbete med vuxna, barn, ungdomar, par, familjer och nätverk.
Nätverkskompaniet erbjuder följande utbildningar:

 • Nätverksorienterade utbildningar exempelvis vår Nätverksledarutbildning
 • Systemteoretiska utbildningar
 • Tillämpad integrativ terapiutbildning (Systemiskt perspektiv och KBT)
 • God möteskultur och dialogiska samtal 

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.

Nätverksorienterade utbildningar

Nätverksarbete har en självklar plats inom 2000-talets människovårdande verksamheter. Nätverkskompaniet erbjuder en unik kombination av nätverksmetoder och nätverksutbildningar. Alla våra utbildningar grundar sig på egen praktisk erfarenhet av nätverksarbete sedan slutet av 80 – talet. Arbetssättet bjuder in till delaktighet, dialog och samarbete.

 • Nätverksledarutbildning
 • Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk
 • Utbildning i att leda SIP och SIG möten
 • Fördjupningsdagar och inspiration för nätverksledare

  Läs mer

Systemteoretiska utbildningar

Nätverkskompaniet erbjuder både längre och kortare utbildningar som vilar på systemisk grund.
Utbildningarna genomförs främst som uppdragsutbildningar i nära samarbete med vår uppdragsgivare.

 • Grundutbildning systemiskt förhållningssätt 
 • 2-årig systemteoriutbildning

Läs mer

God möteskultur och dialogiska samtal

Text kommer…

Tillämpad integrativ terapiutbildning

tex kommer