Barbro Tenerz

Barbro är socionom, legitimerad psykoterapeut samt handledarutbildad

Jag har en lång och bred yrkeserfarenhet som socionom och psykoterapeut samt handledare för personal inom främst psykosocial verksamhet. Min yrkesbakgrund vilar på många års arbete inom socialtjänsten och några år inom kriminalvården samt i mitt arbete på Nätverkskompaniet.
I mitt arbete som psykoterapeut arbetar jag med familjer, par och enskilda utifrån ett systemisk – relationellt och kognitivt perspektiv. Därtill samarbetar jag med Kris och Traumacentrum i Stockholm och tar emot personer i krissituationer.

Jag är licenserad konsult för IPU/profilanalys.