Ylva Florin-Holmsten

Ylva är socionom, familjeterapeut och handledarutbildad

Ylva är socionom, handledare och utbildad systemisk familjeterapeut med 29 års erfarenhet av socialt arbete främst inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ylva har bl.a. arbetat som socialsekreterare, arbetsledare, strateg, tillsynsinspektör och som kurator, med både ungdomar och vuxna. Ylva har erfarenhet av att utbilda, handleda, coacha, ha familjesamtal samt att arbeta med metod-, kvalitets- och verksamhetsutveckling.