Maria Moody Källberg

Maria är socionom och leg. psykoterapeut samt handledarutbildad

Maria är socionom och leg. psykoterapeut samt handledare. Marias har lång yrkeserfarenhet som socialarbetare, terapeut och metodutvecklare företrädesvis inom Socialtjänst samt inom barn och ungdomspsykiatrin. Maria har en lång systemisk praktik med pågående familj – och nätverksuppdrag. I sitt arbete som psykoterapeut arbetar Maria med familjer, par och enskilda utifrån ett systemisk – relationellt och kognitivt perspektiv.

Maria har handlett och utbildat olika personalkategorier sedan mitten av 1990-talet. Maria arbetar även med grupputveckling och naturbaserade interventioner.