Maria Moody Källberg

Maria är socionom och leg. psykoterapeut samt handledarutbildad

Maria har en lång och bred yrkeserfarenhet som socionom och psykoterapeut.
Maria har bl.a. arbetat inom skola, socialtjänst och barn – och ungdomspsykiatrin.
Maria är licenserad konsult för IPU/profilanalys.
I sitt arbete som psykoterapeut arbetar Maria med familjer, par och enskilda utifrån ett systemisk – relationellt och kognitivt perspektiv.