Maria Moody Källberg

Maria är socionom och leg. psykoterapeut

Maria har en lång och bred yrkeserfarenhet som socionom och psykoterapeut.
Maria har bl.a. arbetat inom skola, socialtjänst och barn – och ungdomspsykiatrin.
Maria är licenserad konsult för IPU/profilanalys.
I sitt arbete som psykoterapeut arbetar Maria med familjer, par och enskilda utifrån ett systemisk – relationellt och kognitivt perspektiv.