Systemteoretiska utbildningar

Nätverkskompaniet erbjuder både längre och kortare utbildningar som vilar på systemisk grund.
Utbildningarna genomförs främst som uppdragsutbildningar i nära samarbete med vår uppdragsgivare.

  • Grundutbildning systemiskt förhållningssätt 
  • 2-årig systemteoriutbildning

2 -årig systemteori utbildning
Syftet är att ge fördjupade kunskaper i systemteoretiskt tänkande och skapa ett gemensamt förhållningssätt hos medarbetare i deras bemötande av klienter, familjer & kunder och deras nätverk
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom psykosocialt arbete såväl inom öppenvård som vid myndighetsutövning.
Mål med utbildningen
Efter utbildningen ska den studerande:
– ha goda teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i olika systemteoretiska förhållnings- och arbetssätt på individ-, grupp och organisationsnivå i socialt arbete
– ha god förmåga att värdera och analysera egna samtal utifrån systemteoretiska idéer
– kunna leda och redogöra för olika typer av samtal på systemteoretiska grunder