Nätverksledarutbildning startar den 31 aug -1 sept 2020

TILL VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS! INFORMATION CORONAPANDEMIN & COVID 19

Vi har tagit beslut om att fortsätta med verksamhet ”som vanligt” d v s handledning, utbildning och klient – patientkontakter. Vi erbjuder även Skype handledning i samråd med beställare.
De försiktighetsåtgärder Nätverkskompaniet vidtagit är:

  • Vår personal samt övriga hyresgäster kommer inte till arbetet – vistas i lokalerna – om influensa symtom
  • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid influensaliknande symtom
  • Handsprit finns i lokalen
  • Intensifierad städning av lokaler, specifikt fokus på toaletter och kök
  • Vi möblerar med större avstånd
  • Vi bjuder enbart på kaffe, the och vatten