Nästa NÄTVERKSLEDARUTBILDNING STARTAR 15- 16 november 2021 – pm till Maria för mer info

 

TILL VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS! INFORMATION CORONAPANDEMIN & COVID 19
Utifrån aktuella nationella/lokala restriktioner och rekommendationer har Nätverkskompaniet tagit ett generellt verksamhetsbeslut.
– All handledning, utbildning och nätverksmöten genomförs digitalt. 
– Terapier och samtal vid fysiska möten = max 4 personer (inkl. någon av oss)

I våra lokaler och vid fysiska möten gäller följande:

  • Personal samt hyresgäster kommer inte till arbetet – vistas i lokalerna – om symtom
  • Vi uppmanar alla våra besökare att stanna hemma vid influensaliknande symtom, med möjlighet att träffas digitalt
  • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i våra lokaler
  • Intensifierad städning av lokaler, specifikt fokus på toaletter och kök
  • Vid fysiska möten frekvent vädring
  • Vi möblerar med större avstånd och nyttjar större rum med god ventilation/luftvolym