Sekretess och tystnadsplikt

Vi har sekretess och tystnadsplikt i vårt arbete.
För legitimerade psykoterapeuter gäller tystnadsplikt. Det innebär i korthet följande:

Alla inom hälso- och sjukvården, såväl i offentlig som i privat verksamhet, är skyldiga att iaktta tystnadsplikt. De uppgifter som rör personliga förhållanden är skyddade av sekretessen och får inte lämnas ut till någon annan. Det gäller även till andra myndigheter. ” Rapporteringsskyldighet föreligger till socialtjänsten, s k anmälningsskyldighet – när barn far illa. Eller då brott påtalas som riskerar ett straffvärde av två år eller mer.