NÄTVERKSLEDARUTBILDNING STARTAR 18-19 JANUARI 2021 SAMT 17-18 MARS 2021 – pm för mer info

TILL VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS! INFORMATION CORONAPANDEMIN & COVID 19

Vi har tagit beslut om att fortsätta med verksamhet ”som vanligt” d v s handledning, utbildning och klient – patientkontakter. All vår verksamhet utgår i från Folkhälsomyndighetens restriktioner och lokala/regionala beslut betr. smittskydd.
Under pandemin (med hänsyn till restriktioner och smittläge) erbjuder vi Digital handledning i samråd med beställare.
De försiktighetsåtgärder Nätverkskompaniet vidtagit är:

  • Vår personal samt övriga hyresgäster kommer inte till arbetet – vistas i lokalerna – om symtom
  • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid influensaliknande symtom
  • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i våra lokaler
  • Intensifierad städning av lokaler, specifikt fokus på toaletter och kök
  • Vid fysiska möten frekvent vädring
  • Vi möblerar med större avstånd
  • Vi bjuder enbart på kaffe, the och vatten