Andra utgåvan av ”Engagerande Nätverksmöten”

Vår bok andra upplaga ”Engagerade nätverksmöten” har kommit ut och går att köpa via Studentlitteratur.se

Fördjupningsdagar på Lagersberg

Dagarna på Lagersberg den 30 maj-1 juni 2018 blev som vanligt lyckade och vi planerar nya dagar för våren 2019
Sedan 2014 har Nätverkskompaniet erbjudit internat med fördjupning och erfarenhetsutbyte för mer erfarna nätverkslag i ett mindre sammanhang. Huvudfokus ligger på oss själva, våra personligheter, stil och uttryck som människor och nätverksledare.Vi ser fram mot nya möten vid Mälarens strand.

Läs mer