Maria Ström

Maria är socionom och leg. psykoterapeut

Maria har en lång och bred yrkeserfarenhet som socionom och psykoterapeut.
Maria har bl.a. arbetat inom somatisk vård, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Maria är certifierad Marte Meo terapeut.