Karin Hedberg-Eriksson

Karin är socionom och leg. psykoterapeut

Karin har en lång och bred yrkeserfarenhet som socionom och psykoterapeut.
Karin har bl.a. arbetat med internationellt flyktingarbete och inom skola och socialtjänst.