Personlig utveckling

Personlig utveckling och chefsstöd
Nätverkskompaniet vänder sig till dig som behöver en samtalspartners i viktiga frågor som rör dig själv, ditt liv och framtid.
Nätverkskompaniet erbjuder också stöd till ledare och chefer inom olika sektorer. Vi erbjuder dig ett forum där du som ledare och människa kan reflektera kring dig själv, dina roller och utvecklingsområden. 

Exempel på samtals – och utvecklingsområden:

  • Personlig utveckling och ökad självkännedom
  • Karriär och livsval
  • Balans mellan arbete och privatliv
  • Medarbetarfokus – hur olika personligheter kommunicerar och samarbetar
  • Konflikthantering och problemlösning
  • Effektivt beröm och kritik

Samtal och upplägg anpassas efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Nätverkskompaniet har licens för att utföra IPU-profilanalyser.

I arbetet med personlig utveckling och chefsstöd erbjuder vi b l a IPU-analyser där du får ytterligare hjälp att se och förstå dina drivkrafter, d v s det som motiverar dig eller det du gärna undviker. I profilanalysen ingår även ett arbete med att öka medvetenheten om sin typiska beteendestil inom ett visst kontext i relation till andra människor.

http://www.ipu1973.se/ 

Vid frågor, nya uppdrag eller önskemål om referenser hör av Er vidare.