Nätverksorienterade utbildningar

Nätverksarbete har en självklar plats inom 2000-talets människovårdande verksamheter. Nätverkskompaniet erbjuder en unik kombination av nätverksmetoder och nätverksutbildningar. Alla våra utbildningar grundar sig på egen praktisk erfarenhet av nätverksarbete sedan slutet av 80 – talet. Arbetssättet bjuder in till delaktighet, dialog och samarbete.

  • Nätverksledarutbildning
  • Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk
  • Utbildning i att leda SIP och SIG möten
  • Fördjupningsdagar och inspiration för nätverksledare

Nätverksledarutbildning

För aktuella startdatum, se första sidan eller hör av dig till Maria M Källberg. 

Huvudbok: Andra upplagan av Nätverkskompaniets bok ”Engagerande nätverksmöte”

Boken går att köpa via Studentlitteratur för 270 kr. http://studentlitteratur.se

Upptäck möjligheternas möten och påbörja ett utvecklingsarbete på din arbetsplats.

Läs mer

Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt

Grundutbildning i nätverksorienterat arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk. En grundutbildning kan variera mellan 2 till 6 dagar allt beroende på deltagarnas förkunskaper, gruppstorlek och uppdragsgivarens mål med utbildningen.

Läs mer

Utbildning i att leda SIP/SIG möten

Nätverkskompaniet har 25 år erfarenhet av nätverksmöten. Vi erbjuder nu en 3 dagars utbildning med fokus på hur man skapar goda möten som understödjer samordning och samarbete.

Lokal: Stora gatan 44 Västerås

Anmälan och information 021-800 400 Barbro Tenerz
barbro@natverkskompaniet.se

Samordnad Individuell Plan Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen 7§ SoL och i Hälso- och sjukvårdslagen 3f HSL en bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta samordnad individuella plan.

Läs mer

Fördjupning och Inspirationsdagar

”Nya möten på Lagersberg”

Den 13-15 maj 2020 är det dags för nya möten och viktiga samtal vid Mälarens strand i Lagersberg.  Sedan 2014 har Nätverkskompaniet erbjudit internat med fördjupning och erfarenhetsutbyte för mer erfarna nätverkslag i ett mindre sammanhang. Huvudfokus ligger på oss själva, våra personligheter, stil och uttryck som människor och nätverksledare.

Läs mer