Nätverksledarutbildning + Fördjupningskurs på Lagersberg + SIG- utbildning

Nätverksledarutbildning start 20 januari 2020 – Mer info under fliken Tjänster – Utbildning

Nya möten på Lagersberg” den 13-15 maj 2020Mer info under fliken Tjänster – Utbildning

SIG -utbildning 3 dagar den 19-20 februari samt den 16 mars 2020 –Mer info under fliken Tjänster – Utbildning